6174 8301

Kongeåvej 89, Sønderskov, 6650 Brørup

Medlem Sentense

De belastningslidelser som hyppigst opstår, hvis der er ergonomiske problemer, er gener eller skader i muskler, led, sener og nerver. Det kan for eksempel være muskelinfiltrationer, slidgigt og seneskedehindebetændelse.

Ergonomi handler om samspillet mellem menneske, arbejde og miljø.

Belastningsskader kan skyldes

  • Uhensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen
  • Manglende tekniske hjælpemidler
  • Uhensigtsmæssig organisering af arbejdet
  • Forkert arbejdsteknik
  • Anvende god arbejdsteknik

Man bør altid bruge kroppen på en hensigtsmæssig måde og undgå arbejdsbevægelser og belastninger som giver risiko for skader og nedslidning. Uhensigtsmæssige arbejdsbevægelser er f.eks. tunge løft, ensidigt gentagne bevægelser, meget stillesiddende arbejde, knæliggende arbejde, arbejde over skulderhøjde etc.

Forebygge skader
Ved at tænke i ergonomi kan skolen/uddannelsesstedet og eleverne/de studerende være med til at forebygge skader.​​

Virksomheder
Glade og tilfredse medarbejdere er drivkraften i en virksomhed. Har man stillesiddende eller hårdt fysisk arbejde, er det vigtigt at kroppen er i balance.

Når vi trives stiger arbejdslysten og sygefraværet falder. Vi har mulighed for at lave ordninger af forskellig karakter, så du kan sætte sundhed og livsglæde i højsædetpå din virksomhed.

Bilen slides forskelligt afhængigt af om den kører på grus eller asfalt, ligesom hastigheden har betydning for dens levetid. Det samme gælder den menneskelige organismei forhold til det den udsættes for! Det kan derfor have afgørende betydning hvordan vores arbejdsplads er indrettet.

En anden væsentlig faktor er hvordan vi bruger vores bevægeapparat under arbejdet.

Nogle biler skal tunes på én måde, andre på en anden. Derfor tager min vejledning altid udgangspunkt i dine styrker og ikke bare angivne mål og højder for stole og bordindstilling. Vejledningen bliver derfor yderst individuel, og helt ud fra dine symptomer.​​​​

 
Klinik1Find mig her Kongeåvej 89
Sønderskov
6650 Brørup