6174 8301

Kongeåvej 89, Sønderskov, 6650 Brørup

Medlem Sentense

Kinesiologisk behandling
En kinesiologisk behandling kaldes en afbalancering.

En kinesiologisk behandling varer 1-1 ½ time, hvor der er tid til at tænke sig om og få sat følelserne og symptomerne ind i en meningsfuld sammenhæng.

I en kinesiologisk behandling, arbejdes der med energibaner/meridianer. Meridianerne transporterer energi rundt til kroppens muskler og organer. Hvis en meridian blokeres, stoppes energistrømmen på samme måde, som når en dæmning bremser en flod: neden for dæmningen tørrer floden ud af mangel på vand og næring. Når meridianen blokeres, taber de berørte muskler og organer noget af deres funktionsevne, fordi de ikke får tilført den nødvendige energi.

Det grundlæggende redskab er muskeltestningen. Ved hjælp af muskeltestningen afdækkes tilstanden i kroppens energisystem, meridianerne.

Testen foregår ved at lægge et let tryk på klientens arm eller ben i en bestemt position, samtidig spørges der ind til det klienten ønsker at arbejde med.

Musklens reaktion på trykket afhænger af, om kroppen opfatter det adspurgte som en udfordring eller en belastning. Dette giver en mulighed for at kommunikere med kroppen og få et overblik over de dybere sammenhænge og årsager til det, der måtte drille.

Kommunikationen med kroppen foregår både på det bevidste og det ubevidste plan.

Det er hermed muligt at afdække, hvor i kroppen ubalancerne ligger, hvilke ubalancer, der ligger bag symptomerne, samt hvad der skal gøres for at genoprette balancen, så klientens egne ressourcer og selvhelbredende kræfter aktiveres. Denne del af behandlingen kaldes afbalancering.

Der vil altid arbejdes hen imod en krop i balance.

Kinesiologiens udgangspunkt er, at kroppen er indrettet til selv at kunne hele ubalancer og sygdom. Meget af den selv-heling, kroppen udfører, er vi så vant til, at vi ikke registrerer det som noget særligt – fx når et sår holder op med at bløde og heler af sig selv. Disse medfødte kropslige ressourcer styrkes og gøres mere bevidste gennem en kinesiologi behandling. En afbalancering styrker livskraften, og øger energien, sådan at de sunde og livgivende processer fungerer optimalt.

 
Klinik1Find mig her Kongeåvej 89
Sønderskov
6650 Brørup